dissabte, 2 de febrer de 2008

Debat - Col.loqui a Sabadell (22 de febrer)

La JNC de Sabadell comunica a tots els lectors i usuaris del bloc que el dia 22 de febrer a les 18.30 h. a l'Auditori de la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell es durà a terme un Debat-Col.loqui entre les cinc organitzacions político-juvenils amb representació municipal i parlamentària.

Es crearà una taula parlamentària amb la localització de cinc interventors i un moderador.

Les personalitats presents a la taula parlamentària i que intervindran continuadament durant el debat seran: Oriol Ristol (el nostre Cap Local de la JNC de Sabadell), Anna Ten (JERC de Sabadell), Lídia Brun (JEV de Sabadell), Maite Guerra (JSC de Sabadell) i David Iborra (NN.GG. de Sabadell).

La figura del moderador encara està per definir, però, tot i això, el primer candidat de la llista per ocupar-ho és el Jordi Travesset, ex-president del Consell de Joves de Sabadell i persona molt vinculada i involucrada amb el moviment associatiu sabadellenc.

L'acte és obert al públic, i està especialment adreçat a tots els joves sabadellencs, i per damunt de tots aquells que no militin en cap partit i que estiguin desencisats amb la política i no els hi provoca cap tipus d'atracció, sino que més aviat els hi provoca desafecció.

Per això, el que es pretén aconseguir amb la celebració del debat-col.loqui és sensibilitzar molt més la joventut sabadellenca envers la política, tant municipal com nacional, establint d'aquesta manera una aproximació directa entre política i joventut mitjançant la intervenció dels responsables de col.lectiu de les cinc formacions polítiques esmentades.

S'ha previst que l'acte duri com a promig unes 2 hores. 1 hora i 30 minuts anirà a càrrec de la intervenció i exposició dels cinc membres de la taula parlamentària, que es posicionaran (en forma de partit) sobre els temes que s'abordaran durant el transcurs del debat. Després s'establirà un torn obert de preguntes que el públic present que ho desitgi li podrà formular a qualsevol dels interventors o a tots en general. Aquest darrer espai es preveu que tingui una durada mitjana de 30 minuts. Els organitzadors preguem que les preguntes s'endinsin dins dels temes que es tractaran.

Volem que el nostre lector sàpiga que aquest debat-col.loqui ha estat ideat i organitzat exclusivament per la JNC de Sabadell, i amb una especial dedicació del nostre Cap Local, l'Oriol Ristol. Llavors, hem fet arribar la proposta a la resta de formacions político-juvenils de Sabadell, que han acceptat la petició amb total agraiment, fet que els hi honora per la seva part pertinent.

Aquest esdeveniment es convertirà en el més important dins l'àmbit de política juvenil municipal, ja que mai abans s'ha realitzat una intervenció conjunta de les cinc joventuts polítiques amb major rellevància de Catalunya.

És per això que la JNC de Sabadell convida a tots els seus lectors que assisteixin al debat-col.loqui organitzat. El més important de la jornada és la vostra presència. Sense la vostra presència no es pot desenvolupar un acte d'aquesta magnitud i transcendència.

Les persones que intervindran formen part de les organitzacions polítiques següents:
  1. Oriol Ristol (Joventut Nacionalista de Catalunya) -----> Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
  2. Anna Ten (JERC) -----> Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
  3. Maite Guerra (Joventut Socialista de Catalunya) -----> Joventuts del Partit Socialista de Catalunya (PSC).
  4. David Iborra (Noves Generacions) -----> Joventuts del Partit Popular de Catalunya (PPC).
  5. Lídia Brun (Joves d'Esquerra Verda) -----> Joventuts d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).

Què és la Joventut Nacionalista de Catalunya?

La JNC és una organització juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.