dilluns, 8 de març de 2010

GUIÓ BÀSIC DE LA PLATAFORMA


Aquestes 10 frases o corol∙laris resumeixen les idees i valors fonamentals compartits per tots els membres de la Plataforma:

  1. Som una organització ciutadana que exerceix la pràctica democràtica del dret a decidir el present i el futur del nostre poble.
  2. La pràctica de la democràcia és sempre un èxit.
  3. Estem organitzant, sota el valors de la cooperació i la llibertat d’expressió, una consulta popular per conèixer i escoltar l’opinió de la ciutadania.
  4. La consulta és un exercici bàsic de democràcia: som societat civil que s'autoorganitza per demanar l'opinió a la ciutadania sobre qüestions socials rellevants.
  5. Volem conèixer el nombre de ciutadans preocupats per qüestions socials i polítiques que afecten el funcionament del país.
  6. El debat real és entre el concepte actual d'autonomia i laindependència de Catalunya.
  7. Cal afavorir la lliure participació de la ciutadania, independentment de la seva opinió.
  8. El repte és aconseguir la màxima participació ciutadana.
  9. Entre tots reproduirem la il∙lusió dels milers de voluntaris i voluntàries que van treballar per Arenys de Munt i pel 13D, i dels gairebé 200.000 catalans i catalanes que van votar.
  10. Cal reconèixer i valorar la tasca de generositat i esforç de tot el voluntariat.


Guió realitzat i consensuat per la Comissió de Comunicació, i aprovat a la Comissió Organitzativa de la PASSabadell, 20 de gener de 2010

Què és la Joventut Nacionalista de Catalunya?

La JNC és una organització juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.