dissabte, 23 de febrer del 2013

Un cop més, direcció Europa.


Unió Bancària?

El divendres dia 22 de febrer la JNC Sabadell va organitzar una xerrada amb  Aleix Sarri, assessor de l'eurodiputat de convergència Ramon Tremosa i especialitzat en el Comité Econòmic, per formar-se i crear debat sobre un dels temes més transcendents a Europa: la Unió Bancària.

Els joves nacionalistes conclouen un cop més l'aposta ferma per la integració europea i aproven que la Comissió Europea estigui capacitada per revisar els pressupostos de l'Estat i fer-ne comunicats no vinculants, ja que permet al ciutadà comptar amb un punt de vista objectiu basat amb la recerca de l'interès general de la ciutadania europea, una major capacitat econòmica i productiva i la cohesió social. Significant això poder conéixer quines alternatives més eficients es plantegen des d'Europa com per exemple prioritzar el Corredor Mediterrani i no el Corredor Central.

En relació la Unió Bancària han expressat ser-hi favorables ja que implica la supervisió del funcionament, la gestió i la direcció de les entitats bancàries per part d'un mateix organisme europeu, fet que duu a acabar amb el problema sistemàtic de la politització dels supervisors espanyols d'aquest sector financer. Així doncs, defensen aquesta mesura en front els interessos personals i/o polítics i l'amiguisme imperant del sistema que ha portat a concedir crèdits a projectes improductius en detriment a famílies o empreses i a tapar errors i problemes que haurien d'haver-se solucionat.
Com el ponent va afirmar "la idea de la Unió Bancària és la de desvincular la salut dels bancs amb la salut dels Estats, quelcom positiu i segur per les nostres economies" i consideren que farà més viable econòmicament una Catalunya independent, doncs les futures recapitalitzacions bancàries es finançaran amb diner europeu.

A més, també consideren com a positiu que la Unió Europea vegi cada cop amb més bons ulls que les pèrdues dels bancs les assumeixin els creditors en la mesura del possible, significant això la possibilitat de que sigui a través dels accionistes, que voluntàriament van assumir el risc d'invertir, que es dugui a terme la recapitalització dels bancs. I consideren, també, que evitaria el cost per part de la societat en el seu conjunt i els efectes devastaors que genera.

Per últim, han tancat la jornada reafirmant que tot allò que desvincula Catalunya de la intervenció estatal caracteritzada per múltiples interessos i perjudicis implica menys dependència amb aquest i més recorregut fet per arribar a ser un Estat dins la Unió Europea. 

Què és la Joventut Nacionalista de Catalunya?

La JNC és una organització juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.