dijous, 31 de gener del 2013

El deute d'ESPANYA

En relació aquest gràfic elavorat per l'editorial del Diari Ara amb dades procedents del Banc d'Espanya, voldria fer aquestes aportacions al respecte:


  • Considerem que queda al descobert que la problemàtica del deute públic que acomula l'Estat no és conseqüència directa de les autonomies sinó del propi Estat. Alhora, també pot observar-se que Catalunya es troba per sota de la mitjana del que representa l'evolució del deute autonòmic, fet que porta a determinar la culpabilitat que el Govern de Madrid dirigeix cap a Catalunya com a pur electoralisme estratègic.
  • Observant l'evolució de l'últim semestre evaluat, queda provat que mentre Catalunya i la resta d'autonomies estabilitzen l'evolució del deute, l'Estat segueix incrementant-lo. Això implica una mala gestió d'aquest i la falta de presa de decisions necessàries com podria ser la d'eliminar ministeris buits de competències perquè han estat cedides a les autonomies.
  • Així doncs, també creiem que queda pal•lès l'esforç ja realitzat per les autonomies en detriment l'Estat central, element que fa considerar la necessitat de traslladar el marge de dèficit concedit per la Unió Europea a les arques autonòmiques i no a l'Estat central.


L'eterna situació del malentès, sobretot econòmic.Carlota Macià i Fontanals

Què és la Joventut Nacionalista de Catalunya?

La JNC és una organització juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.