dijous, 19 d’abril de 2012


“La militància nacionalista és un compromís personal, vital, públic, insubornable al servei de la llibertat de Catalunya

OBJECTIU: Construir la majoria social per la plena sobirania i l’estat propi.
                                         
Catalunya és una nació mil·lenària que al llarg dels tres darrers segles ha sofert diferents intents de desaparició que només han estat vençuts per la determinada voluntat de ser dels catalans.

Superada la dictadura franquista i recuperada la democràcia i l’autogovern, Catalunya va iniciar un camí d’enfortiment de l’ànima de la nació: identitat lingüística i cultural; progrés econòmic i justícia social; democratització de la societat.

Però avui dia, per poder assegurar la seva continuïtat com a nació, Catalunya necessita un estat propi. Serà amb l’estat propi que podrem mantenir la nostra identitat nacional; decidir sobre els nostres recursos econòmics, garantir el benestar dels nostres ciutadans i la cohesió social; permetre la projecció internacional del nostre país...

Construir un estat propi és una tasca molt difícil, que requerirà molt elements. D’entre ells, n’hi ha un de fonamental, que només depèn de cadascú de nosaltres: construir una majoria social, que avui dia encara no existeix.

Convergència, com a partit que defensa la nació catalana i que obté el suport majoritari dels ciutadans de Catalunya, assumeix el compromís d’aconseguir aquesta majoria social. Un procés que és molt ambiciós, però que és inajornable, perquè ens hi juguem el futur de Catalunya com a nació.

Per guanyar aquesta majoria social, necessitem moltes persones disposades a convèncer de la necessitat de disposar d’un estat propi. Cadascun dels militants del nostre partit ha de ser portador d’aquesta nova missió. Entre tots hem de fer taca d’oli i conscienciar totes aquelles persones (a la família, a la feina, entre els amics, a les associacions de les que formen part...) que, per diferents motius, encara no són conscients d’aquesta imperiosa necessitat.

La continuïtat de Catalunya com a nació depèn dels catalans. Els militants de Convergència tenim una gran responsabilitat! És per aquest motiu que necessitem la teva participació en aquest ambiciós repte. El teu compromís personal.

Comptem amb tu!

El Comitè Executiu Nacional de Convergència

Què és la Joventut Nacionalista de Catalunya?

La JNC és una organització juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.