dilluns, 4 d’octubre de 2010

Posició de la JNC al 4rt CinturóEn resposta a la manifestació celebrada ahir a Sabadell en contra del 4rt Cinturó (secundada per ICV i ERC, integrant del Tripartit) us animem a llegir el posicionament de la Joventut Nacionalista de Catalunya en relació a a aquesta infraestructura aprovat el dia 28 de Febrer de 2009 al Consell Nacional celebrat a Rialp, Pallars Sobirà.Posicionament de la JNC davant les infraestructures al Vallès OccidentalLes infraestructures són fonamentals pel desenvolupament econòmic i productiu del país i de les ciutats, i sense desenvolupament econòmic no hi ha possibilitat de progrés social. Cal tenir present que, abans de poder repartir riquesa, primer cal crear-ne.

El territori és la infraestructura bàsica de comunicació sobre la qual descansen el conjunt de xarxes de comunicació. Aquestes xarxes han de garantir la connectivitat entre els territoris, permetent també la connectivitat ecològica.

La comarca del Vallès Occidental pateix un dèficit en xarxes d’infraestructures. Aquest dèficit ja es remonta molts anys enrere, quan el creixement demogràfic, econòmic i productiu de la comarca no va ser respòs amb una eficient i eficaç dotació d’infraestructures viàries i ferroviàries. No es tracta d’un creixement desmesurat, sinò d’un creixement mal planificat.

La comarca està dotada d’abundants zones industrials (polígons) que cubreixen tota la seva dimensió territorial, establint-ne una de les zones econòmicament més productives de Catalunya, i que amb una òptima xarxa de comunicació viària permetria atraure a moltes empreses de dimensió mitjana i gran (multinacionals) com a factor de localització addicional i prioritari per a influir en la seva decisió de radicar-se a la comarca.
Amb aquest procés d’optimització de la xarxa viària també es permetria millorar substancialment la mobilitat diària de les persones que provenen de les zones industrials i es destinen a les diferents poblacions vallesanes, així com també una millora del transport i el moviment de mercaderies que permeti una major eficiència productiva en els plaços d’entrega.

Darrerament, la comarca es troba immersa en col.lapses i aglomeracions de vehicles en les seves xarxes de comunicació viària, especialment en les entrades i sortides de les dues grans ciutats, Sabadell i Terrassa, o en les vies que uneixen aquestes dues ciutats amb d’altres poblacions de la comarca, com és el cas de Sabadell – Castellar o Sabadell – Matadepera.

Pel que té relació amb la xarxa de comunicació ferroviària, la comarca està esdevenint un procés de transformació important. S’estan interconnectant barris amb el sector centre de les dues grans ciutats, Sabadell i Terrassa, mitjançant un perllongament dels FGC, o una prolongació de la xarxa de ferrocarrils entre aquestes dues grans ciutats i poblacions annexes a les mateixes. També s’està impulsant des de l’administració una ampliació de la xarxa de RENFE que connecti els dos vallesos amb poblacions costaneres pròximes a la ciutat comtal, anomenat Orbital Ferroviària, que transformaria l’eix ferroviari tant degradat mantingut fins el moment. Tot i aquestes bones intencions, més endavant matitzarem la nostra posició al respecte de cada obra.

Per totes aquestes raons, la JNC del Vallès Occidental en el seu conjunt es posiciona favorablement al pacte per a les infraestructures aprovat a Sabadell i a Terrassa en l’apartat de comunicació viària i ferroviària previst per al període comprès entre el 2009 i el 2012, encara que hi volem fer les nostres aportacions i matitzacions al respecte mitjançant el següent desglossament:

 1. Denunciem la indefinició del traçat de l’autovia B-40 en el tram Terrassa – Sabadell fins a la carretera B-124 per part del Govern de la Generalitat, i desitgem que l’obra s’executi paral.lelament a la finalització del tram Abrera – Terrassa de la B-40. Demanem que s’estableixi una definició urgent del traçat i una agilització de les obres.
 2. Mostrem la nostra voluntat de que la construcció de la B-40, anomenat com a projecte viari del Quart Cinturó o Ronda del Vallès, sigui la infraestructura prioritària en relació al conjunt d’infraestructures recollides en el pacte, quan no s’ha establert cap tipus d’ordre de prioritats de forma expressa.
 3. La indefinició del traçat de la B-40 ajorna moltes de les actuacions que té previst d’afrontar el Govern de la Generalitat, i és per això que estem disconformes amb la paralització de l’obra que permet la connexió de la carretera B-124 (Sabadell – Castellar) a una via de gran capacitat a través d’un desdoblament, quan aquesta infraestructura hauria de tenir màxima prioritat, de forma que la Gran Via de Sabadell quedi alliberada dels vehicles que actualment ha d’absorbir amb destinació i procedència de Castellar i els seus polígons industrials.
 4. Donem ple suport a la construcció de l’Interpolar Sud, des de Sant Cugat fins a Santa Perpètua, que connecta aquests municipis i especialment les zones industrials per on passa. A Sabadell coincideix amb la Ronda Sud.
 5. Donem ple suport a la construcció de la Ronda Est, que permetrà diversificar el flux de trànsit des del barri de Torre-Romeu i el polígon de Can Roqueta, cap a la Ronda Sud i les connexions a l’AP-7.
 6. Ens posicionem favorablement a la millora de la N-150 entre Sabadell i Terrassa, la carretera de Sabadell a Rubí, la carretera de Polinyà, i la de Santa Perpètua a Sentmenat. Tot i això, reclamem que aquestes millores tinguin una prioritat menor que les infraestructures anteriorment esmentades.
 7. Manifestem la nostra preocupació davant la falta de notícies en relació amb la Ronda Nord, obra de la qual hauria d’estar en procés d’execució.
 8. Donem ple suport al que s’ha anomenat Orbital Ferroviària, que és la connexió per ferrocarril entre Mataró i Vilanova, tot passant per Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell i Vilafranca del Penedès.
 9. Critiquem la decisió presa per l’administració de posposar l’obra de prolongació de la línia des de Sabadell fins a Castellar, fins l’acabament de les obres d’ampliació de la línia a Sabadell, ja que entenem que l’execució de les obres haurien de ser paral.leles, donada la importància i prioritat de la mateixa.
 10. Reclamem que les obres de perllongament des de Sabadell fins a Castellar tinguin el menor impacte a l’entorn medioambiental de la masia de Can Deu i el seu entorn, ja que es tracta d’un dels valors paisatgístics més bonics de la ciutat.
 11. Manifestem la nostra voluntat que les obres de perllongament dels FGC entre barris de les dues grans ciutats, Sabadell i Terrassa, causin la menor afectació possible a l’activitat ordinària del comerç de les dues ciutats, la qual s’està veient molt afectada darrerrament.
 12. Sol.licitem el compliment estricte de les dates promeses i acordades d’execució i finalització de les obres d’ampliació dels FGC tant a Sabadell com a Terrassa, quan en l’actualitat a les dues ciutats s’està duent a terme amb un retràs considerable.
 13. Ens afegim al suggeriment transmès per diferents entitats que han signat el pacte per a les infraestructures de Sabadell d’incorporar al document que s’estudiï la viabilitat d’un tramvia com a complement al sistema de transport públic de la ciutat.


Què és la Joventut Nacionalista de Catalunya?

La JNC és una organització juvenil, nacionalista i catalana que treballa per assolir la llibertat i igualtat de Catalunya amb la resta de pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya.